ROZA VANHOUTTE

Duurzame Held 2022

'Omdat naar elkaar luisteren zo belangrijk is'

Wie nood heeft aan een goed gesprek kan altijd bij Roza Vanhoutte terecht, binnen en buiten SAMANA, de organisatie waar ze al decennialang vrijwilligerswerk voor verricht. “Een luisterend oor maakt zoveel verschil”, weet Roza.

Al 50 jaar vrijwilliger

Roza zet zich 50 jaar in als vrijwilliger. Bijna 50 jaar bij Gezinsbond en nog steeds voor SAMANA, tot voor kort bekend als Ziekenzorg. “Toen ik kinderen kreeg, stopte ik als leerkracht. Zo ging dat in die tijd. Ik zocht een manier om mij sociaal in te zetten en iemand aan de schoolpoort raadde me deze organisaties aan. Omdat het, onder meer vanwege mijn leeftijd, wat veel werd om in beide actief te blijven, besloot ik begin dit jaar te stoppen bij Gezinsbond.”

Met de fiets op bezoek

“Met een kern van zo’n 12 medewerkers en 4 ondersteunende medewerkers zetten we ons in voor een 80-tal leden uit Oudenaarde-centrum, Pamele en daarbuiten. Hulpbehoevende mensen, bijvoorbeeld mensen die ziek zijn of een bepaalde beperking hebben, maar ook wie eenzaam is, is van harte welkom”, vertelt Roza.

“Activiteiten kondigen we aan met een brief in de brievenbus. Daarna volgt een bezoekje aan huis. De ene kijkt vooral uit naar onze maandelijkse activiteiten en in groep de zinnen verzetten, de andere naar onze persoonlijke visites."

"Van wafelenbak tot lezing over valpreventie: met onze activiteiten proberen we altijd gezelligheid te combineren met iets informatiefs. Ook muzikale namiddagen of een uitstap naar een bedevaartsoord of zusterstad zijn gesmaakte formules.”

Vriendschap en discretie

Hoewel ze zelf de 80 nadert, trekt ze er nog regelmatig met de fiets op uit om het contact met een 8-tal leden te onderhouden. “Wat ik doe, ervaar ik niet als een opdracht. Alles wat ik doe, krijg ik in duizendvoud terug in vriendschap”, benadrukt ze. “Bij sommige mensen kom ik al 15 jaar maandelijks over de vloer, dat zijn echte vrienden geworden. Nog elke keer merk ik hoeveel het voor iemand betekent als je tijd vrijmaakt en echt luistert. Ze weten ook dat ik alles wat ze mij vertellen voor mezelf houd.”

Nieuwe sterke schouders?

Ook onder de medewerkers van SAMANA zelf zijn na al die jaren hechte vriendschappen ontstaan. 

“We worden allemaal een dagje ouder en kijken uit naar nieuwe sterke schouders om ons werk voort te zetten. Wie er wat voor voelt om sociaal actief te zijn, mensen te ontmoeten en te luisteren naar grote en kleine verhalen zal net als ik veel plezier beleven aan het vrijwilligerswerk bij SAMANA.”

“Ik vind het ook leuk dat iedereen hier, naargelang de eigen talenten, zijn steentje bijdraagt aan de werking. Zo schrijf ik de verslagen, ontfermt iemand anders zich over de financiële zaken of de uitnodigingen. Mijn man Roger is met al zijn precisie van goudwaarde om de inschrijvingen voor de activiteiten bij te houden.”

Tijd voor anderen

Er voor elkaar zijn is iets wat Roza van thuis uit meekreeg. “Ook mijn broers doen vrijwilligerswerk en heel wat oud-collega’s zetten zich eveneens in voor SAMANA. Zelf heb ik ook nog voor mijn schoonvader gezorgd. Mijn gouden raad? Probeer voldoende tijd te maken voor anderen. Luister en leg contacten”, zegt Roza, die zich nog zo lang mogelijk wil blijven inzetten bij SAMANA.