Duurzaam Oudenaarde

In de kijker

ZOVER: gratis energiecoaching voor ondernemers

Dat energiebesparing loont, zowel voor uw bedrijf als voor onze leefomgeving, dat weet u al. Maar weet u ook welke ingrepen het meest efficiënt zijn, in uw specifieke situatie? Welke verplichtingen op u afkomen en welke premies u nu nog kan opstrijken? En hoe u alles tot een goed einde brengt zonder er zelf teveel energie in te steken?

Binnen het project ‘ZOVER’ komt een energiecoach bij u langs om uw verbruik onder de loep te nemen. Daarna wordt u intensief begeleid bij de implementatie van de meest efficiënte energiebesparende maatregelen. Het ganse traject duurt 1 jaar en wordt u volledig gratis aangeboden.

Vlaanderen engageert zich voor circulaire economie

Meer dan 130 partners ondertekenden begin juni de 'Green Deal Circulair Aankopen'. De Green Deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, de VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu. Circulaire economie richt zich op maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en een minimaal waardeverlies. Circulair aankopen is dan ook een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee. Het is een proces waarbij u verandering koopt, bijvoorbeeld door voor herbruikbare materialen te kiezen, door voor bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen te kiezen, door middelen en producten te poolen of te delen met andere organisaties, of door het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het product zelf.

De ondertekenaars van de Green Deal engageren zich om samen meer dan 150 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen juni 2019. Een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen! 

MEER INFO...

Groepsaankoop isolatie

Energie wordt steeds duurder. SOLVA organiseert daarom i.s.m. Oudenaarde een groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie. Dankzij zo'n groepsactie is elke offerte kwalitatief, scherp van prijs én gecheckt op correctheid. Bij uitvoering van de werken wordt elke deelnemer begeleid door vzw BEA en Zero Emission Solutions.

De actie loopt van 01.02.18 tot en met 31.12.18. Schrijf je in op www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil !

 

Duurzame renovatie Sporthal

De Sporthal wordt momenteel gerenoveerd. Uiteraard gebeurt dit met aandacht voor energiezuinigheid en hernieuwbare energie. Hiervoor werd een haalbaarheidsstudie opgemaakt door een extern bureau. Op het dak komen zonnepanelen (250 m²). Er werd voor LED-verlichting gekozen. Al het regenwater wordt opgevangen in 4 putten van 10.000 l die de toiletten voorzien van spoelwater.

Zonder is gezonder

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod op het gebruik van pesticiden. Stad Oudenaarde bereidde zich de jaren voordien al voor door bijvoorbeeld de heraanleg van de kerkhoven en slim ontwerp van nieuwe groenelementen. Groenonderhoud zonder gebruik van pesticiden is uiteraard meer arbeidsintensief. Hier en daar zullen de groenelementen er misschien niet zo pico bello bijliggen als vroeger, maar ze zijn in elk geval véél gezonder voor mens, plant en dier!

Vanaf 19 juli 2017 mogen ook particulieren geen producten meer gebruiken waar glyfosaat in zit. Geen nood, er zijn perfect werkende alternatieven! Lees en leer er HIER meer over.

We kunnen er niet langer om heen: de klimaatopwarming is wetenschappelijk bewezen én momenteel reeds aan de gang. De gevolgen zijn hier en daar al zichtbaar en zullen nog toenemen, ook in onze streek en in onze stad.
Het Stadsbestuur besloot niet aan de zijlijn te blijven staan maar concreet actie te ondernemen om enerzijds de klimaatopwarming af te remmen en anderzijds de nodige bescherming te voorzien tegen niet-afwendbare gevolgen.

MEER...

Hoewel de CO2-uitstoot van het stadspatrimonium, de stadsvloot en de openbare verlichting slechts 2% van de totale uitstoot op ons grondgebied uitmaakt, neemt de stad een voortrekkersrol op bij de uitvoering van het klimaatplan. Reeds vóór de opmaak van het klimaatplan werd ingezet op energiebesparing in de gebouwen, duurzame nieuwbouw en renovatie en hernieuwbare energie. Sedert de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en de opmaak van het klimaatplan (2015-2016) laten we ‘duurzaamheid’ ingang vinden bij alle diensten.

Onze verplaatsingen veroorzaken een belangrijk deel van onze CO2-uistoot. Dit betekent ook dat we binnen de sector ‘mobiliteit’ nog heel wat marge hebben om een verlaging van de uitstoot te realiseren.

Dat kan en moet op verschillende manieren gebeuren...

Na de bedrijven zijn onze woningen de grootste energieverslinders in Oudenaarde. Ruimteverwarming (of -koeling), sanitair warm water en elektriciteitsverbruik voor verlichting en allerhande apparaten en installaties zijn verantwoordelijk voor 23% van de CO2-uitstoot in Oudenaarde. Dit wil zeggen dat jij en ik mits een inspanning zeker kunnen bijdragen aan de realisatie van het klimaatplan.
De stad helpt je graag op weg!

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, moeten we in de eerste plaats onze energievraag verminderen. Maar helemaal zonder energie kunnen we natuurlijk niet. Daarom moeten we inzetten op hernieuwbare elektriciteitsproductie, groene warmte en biobrandstoffen.

Voor wie zelf wil investeren in hernieuwbare energie, zijn er tal van (budgetvriendelijke) mogelijkheden.

De strijd tegen de klimaatverandering brengt ook in onze stad een mooie dynamiek op gang. Hier en daar steken mensen de koppen bij elkaar en ontstaan verenigingen die meewerken aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen en de transitie naar een duurzame samenleving. Ook voor de scholen is hier een belangrijke rol in weggelegd.

Hoewel het klimaatplan hoofdzakelijk focust op het verminderen van onze CO2­-uitstoot, zijn we er van overtuigd dat enkel ons energieverbruik veranderen niet genoeg is. Als we écht de klimaatverandering willen tegengaan, dan moeten we evolueren naar een duurzame maatschappij, waar leven met respect voor onze omgeving een vanzelfsprekendheid is.
Transitie behelst dus veel meer dan we hier kunnen opsommen, maar met deze voorbeelden kan je vast al aan de slag.

Dat Oudenaarde een bedrijvige stad is, blijkt ook uit de nulmeting die werd uitgevoerd bij de opmaak van het klimaatplan: de sector industrie is met 41 % koploper in de CO2-uitstoot op ons grondgebied. De bedrijven zijn dus een belangrijke partner bij het behalen van de klimaatdoelstellingen!