Opdrachten van de brandweerdienst die kunnen verhaald worden.