Onderzoek vaststellen van de naam voor openbare wegen en pleinen

zitting: 27/01/2014 - pub.: 03/02/2014