Diftar, inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark.