Diftar, inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark.

zitting 04.11.2019
publicatie 22.11.2019