Aangifteformulier belasting op gebruikte woningen zonder inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister

De stad Oudenaarde heft vanaf 2022 een belasting op woningen die gebruikt worden maar waar op 1 januari en op 1 april van het aanslagjaar niemand in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Oudenaarde heeft laten registreren dat daar zijn of haar hoofdverblijfplaats (domicilie) is.

Wie nog geen aangifteformulier heeft ontvangen of dit liever digitaal doet, kan dit hier invullen. Het aangifteformulier* moet ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar worden ingediend.

* 1 formulier per woning is voldoende

 
1 Belastingplichtige 2 Woning/woonentiteit 3 Vrijstellingen 4 Voltooid

 

1. Identificatie belastingplichtige(n)