O.L.V.-hospitaal

Het hospitaal werd in de 13de eeuw gesticht. Het was oorspronkelijk buiten de stadspoorten gelegen en was een toevluchtsoord voor pelgrims en reizigers. Na de sloop in 1382 verhuisde het naar de huidige plaats en ging men zich wijden aan ziekenzorg. Dit complex pand is het resultaat van verschillende bouwfasen gaande van de 15de tot de 19de eeuw. Het oudste deel is een vroeg 15de eeuwse kapel. Het eigenlijke klooster is gegroepeerd rond een 16de eeuwse pandgang en een mooie kloostertuin. De gevel werd in 1722 in streng classicisme opgericht, maar de versiering van de ingang heeft een rococo-inslag. De stoffering van het interieur, o.m. een mooie Lodewijk XVI-kamer met Oudenaardse wandtapijten, situeert zich eveneens in de tweede helft van de 18de eeuw.