Beweeg- en sportplatform

Wat is het Beweeg- en sportplatform

Iedereen kan advies geven over bewegen en sport in Oudenaarde: clubs, individuen, scholen, privé-organisaties, sporters, trainers, … Samen vormen ze het Beweeg- en sportplatform. Beslissingen met impact op sportief Oudenaarde worden hier genomen.

Drie tot vier keer per jaar nodigt de Sportdienst hen uit om advies uit te brengen, telkens over andere thema’s. Indien mogelijk wordt een interessante spreker voorzien en afsluiten gebeurt altijd met een drankje (netwerkmoment). Ook via digitale weg of op een heel andere manier – afhankelijke van de doelgroep en het thema – kan advies gevraagd worden over diverse thema’s.

Uit het Beweeg- en sportplatform kunnen werkgroepen ontstaan die zich in detail zullen toespitsen over bepaalde thema’s, bijvoorbeeld een werkgroep sportreferendum, een werkgroep sporthalaangelegenheden of een werkgroep ter ontwikkeling van nieuwe infrastructuur.
 

Wat doet dit platform

Adviseren: er wordt nagedacht over verschillende dossiers, bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur / routes, nieuwe promotionele acties, nieuwe reglementen, nieuwe clubs, meerjarenplanning, jouw thema, … Het resultaat van het denkwerk wordt overgemaakt aan de beleidsmakers.

Informeren: met interessante sprekers / rond interessante thema's als sportvoeding, motiveren, vzw-wetgeving, …

Samen brengen: achteraf praten we bij en leren we elkaar nog beter kennen bij een drankje.
 

Programma 13 oktober 2022

In OC Sint-Jozefskerk, Sint-Jozefsplein 8, Oudenaarde 

  • 19 uur: onthaal 
  • 19.15 uur: voorstelling masterplan nieuwe sportsite + adviesmoment
  • 20.15 uur: bijscholing naar keuze > exit verenigingswerk / sporters met autisme begeleiden / core-stability & blessurepreventie 
  • 21.45 uur: netwerkmoment met hapje en drankje
  • Iedereen kan zich hier gratis voor inschrijven > 
     

De kernraad

Samenstelling

In december deden we een oproep voor kandidaten voor de kernraad van het Beweeg- en Sportplatform. Deze 10 mensen zullen vanaf nu de kernraad bevolken:

Gebruikers indoor infrastructuur: Jan Claus – Atlantic Diving Club Oudenaarde, Bart Travers – Basketbalclub D’Hondt Interieur Haantjes Oudenaarde
Gebruikers outdoor infrastructuur: Claudine Goeminne – Wandelclub Hanske De Krijger Oudenaarde vzw, Jan Vermeiren – Tennisclub Oudenaarde
Jeugdsport: Geert De Naeyer – G&H jeugd
Onderwijs: Alain Verlet – GO, Jurgen Ardaen - KSOO
Niet-gebonden sporters: Theo Lint – 45 jaar jogger
Kansengroepen: Ilse Van Nerom – Atletiekclub ASVO
Deskundige: Luc Degroote

Taken

Voorbereiden van het Beweeg- en sportplatform
Mee bepalen van onderwerpen die voorgelegd worden ter advies
Mee bepalen van de methodieken die zullen aangewend worden om advies te vragen
Thema’s en sprekers bepalen voor het informerend deel
Organisatie van het netwerkmoment achteraf
Achteraf formuleren van het advies aan de beleidsmakers