Beweeg- en sportplatform

Beweeg- en sportplatform

Wat is het Beweeg- en sportplatform?

 • Iedereen kan advies geven over bewegen en sport in Oudenaarde: clubs, individuen, scholen, privé-organisaties, sporters, trainers, … deze vormen samen het Beweeg- en sportplatform
 • Het Beweeg- en sportplatform is de belangrijkste groep: beslissingen met impact op sportief Oudenaarde worden hier genomen

 

Hoe gaat dat in zijn werk een Beweeg- en Sportplatform?

 • 3 à 4 maal per jaar nodigen we iedereen die geïnteresseerd is in bewegen en sport in Oudenaarde uit
 • Elke keer staan andere thema’s op de agenda waarover we samen nadenken. Daarnaast nodigen we ten gepaste tijde een interessante spreker uit en we sluiten af met een drankje (netwerkmoment).

In detail:

Wij adviseren: met de aanwezigen denken we na over verschillende dossiers vb.

 • nieuwe infrastructuur / routes
 • nieuwe promotionele acties
 • nieuwe reglementen
 • nieuwe clubs
 • meerjarenplanning
 • ook uw thema

Het resultaat van ons denkwerk laten we weten aan de beleidsmakers

Wij informeren: Interessante spreker / thema komt aan bod

 • Sportvoeding
 • Motiveren
 • Vzw-wetgeving

Wij brengen samen

Achteraf praten we bij en leren we elkaar nog beter kennen met een drankje.

Nog meer in detail:

 • Anno 2020 is het ook logisch dat niet louter mondeling advies wordt gevraagd. Ook via digitale weg of op een heel andere manier – afhankelijke van de doelgroep en het thema – kan advies gevraagd worden over diverse thema’s.
 • Uit het Beweeg- en sportplatform kunnen werkgroepen ontstaan die zich in detail zullen toespitsen over bepaalde thema’s vb. werkgroep sportreferendum of werkgroep sporthalaangelegenheden of een werkgroep ter ontwikkeling van nieuwe infrastructuur.

 

Samenstelling van de kernraad?

In december deden we een oproep voor kandidaten voor de kernraad van het Beweeg- en Sportplatform. Deze 10 mensen zullen vanaf nu de kernraad bevolken:

 • Gebruikers indoor infrastructuur:

    Jan Claus – Atlantic Diving Club Oudenaarde
    Bart Travers – Basketbalclub D’Hondt Interieur Haantjes Oudenaarde

 • Gebruikers outdoor infrastructuur:

    Claudine Goeminne – Wandelclub Hanske De Krijger Oudenaarde vzw
    Jan Vermeiren – Tennisclub Oudenaarde

 • Jeugdsport:

    Geert De Naeyer – G&H jeugd

 • Onderwijs:

    Alain Verlet – GO
    Jurgen Ardaen - KSOO

 • Niet-gebonden sporters

    Theo Lint – 45 jaar jogger

 • Kansengroepen

    Ilse Van Nerom – Atletiekclub ASVO

 • Deskundige:

    Luc Degroote

De kernraad staat o.a. in voor volgende taken:

 • Voorbereiden van het Beweeg- en sportplatform
 • Mee bepalen van onderwerpen die voorgelegd worden ter advies
 • Mee bepalen van de methodieken die zullen aangewend worden om advies te vragen
 • Thema’s en sprekers bepalen voor het informerend deel
 • Organisatie van het netwerkmoment achteraf
 • Achteraf formuleren van het advies aan de beleidsmakers

 

Reglement Beweeg- en Sportplatform