Management

Algemeen directeur

Algemeen directeur Bart Baele is de eerste ambtenaar en staat in voor de algemene leiding van de diensten. Hij is hoofd van het personeel en voorzitter van het managementteam. Verder staat hij in voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Hij woont ook de vergaderingen van de gemeenteraad, OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen bij.

Contact
Administratief Centrum Maagdendale
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
055 31 46 01
bart.baele@oudenaarde.be

 

Financieel directeur

Financieel directeur Saskia Van Cauwenberghe leidt de financiële dienst. Samen met deze dienst staat ze er voor in om maximaal bij te dragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur te komen.

De taak van de financieel directeur is vijfledig:

 • Ze is de eindverantwoordelijke voor de boekhouding en bereidt het financieel beleid voor in overleg met het stadsbestuur en het managementteam;
 • Ze promoot het financieel bewustzijn;
 • Ze introduceert nieuwe financiële technieken en moderne tendensen;
 • Ze beslist in alle onafhankelijkheid of een voorgenomen beslissing van het stadsbestuur met financiële impact wettelijk en regelmatig is;
 • Ze waakt over de naleving van de principes van goed huisvaderschap.

Managementteam

Het managementteam (MT) coördineert de organisatie en vormt een belangrijke en dynamische schakel tussen de administratie en de politieke bestuurders van de stad. Het team zorgt voor kwalitatieve dienstverlening waarbij de burger telkens centraal staat. Samen met alle medewerkers bouwt het managementteam daarom aan een ambitieuze en mensgerichte organisatie.

Het managementteam bewaakt de eenheid in werking, de kwaliteit van de organisatie, de werking van onze diensten en de interne communicatie.

Het managementteam bestaat uit:

 • Bart Baele, algemeen directeur (voorzitter)
 • Marnic De Meulemeester, burgemeester
 • Saskia Van Cauwenberghe, financieel directeur
 • Karolien Gabriel, Ruimte
 • Bert Vandepoele, Mens
 • Piet Blondeel, Vrije Tijd
 • Björn Heirbrant, Interne Dienstverlening
 • Nathalie Lievyns, communicatie