Facturen aan stad of ocmw

Om een snelle betaling van de facturen te garanderen is de leveranciersboekhouding van stad en OCMW geautomatiseerd. Hieronder leggen we uit wat dat voor jou als leverancier betekent.
 

Factureren algemeen

Om een factuur correct en snel te kunnen behandelen is het belangrijk dat het bestelbonnummer en de contactpersoon van de stadsdienst op de factuur is vermeld.

Zowel de stad, als het OCWM zijn gedeeltelijk btw-plichtig en vallen ook onder de btw-wetgeving. Dat betekent dat alle facturen dienen opgemaakt te worden conform de btw-regelgeving. Indien je in opdracht van de stad of het OCMW onroerende werkzaamheden uitvoert welke onder toepassing van de regelgeving 'btw te voldoen door medecontractant' valt, dient de factuur ook in die zin opgemaakt te worden (netto factuur zonder btw met vermelding 'btw verlegd').
 

Factureren aan de stad

Bij voorkeur worden de facturen elektronisch uitgewisseld via PEPPOL, dat een gestandaardiseerde uitwisseling van e-facturen tussen bedrijven en overheden mogelijk maakt.

Indien PEPPOL niet mogelijk is, worden de facturen per mail bezorgd via efacturatie.leveranciers@oudenaarde.be en uitsluitend als pdf-bestand.

Alle facturen moeten gericht zijn aan

Stadsbestuur Oudenaarde
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
Btw-nummer BE 0308.252.043

 

Factureren aan het OCMW

Bij voorkeur worden de facturen elektronisch uitgewisseld via PEPPOL,  dat een gestandaardiseerde uitwisseling van e-facturen tussen bedrijven en overheden mogelijk maakt.

Indien PEPPOL niet mogelijk is, worden de facturen per mail bezorgd via efacturatie.ocmw@oudenaarde.be en dit uitsluitend als pdf-bestand.

Alle facturen moeten gericht zijn aan

OCMW Oudenaarde
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Btw-nummer BE 0212.207.789