Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert het lokaal bestuur bij het opmaken van een ruimtelijk beleidsplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van het lokaal bestuur als uit eigen beweging.

Het secretariaat van de Gecoro ligt bij de dienst ruimtelijke ordening.

Voorzitter: Firmin Mees

Secretaris: Frederic Stragier (frederic.stragier@oudenaarde.be)