Adviesraad voor personen met een handicap

Deze adviesraad streeft naar een optimale leefomgeving voor personen met een handicap zodat hun mate van handicap zo veel mogelijk zou worden beperkt.

De raad kan alle aangelegenheden behandelen die verband houden met de belangen van personen met een handicap in onze stad. De raad wil erover waken dat het stadsbestuur een zo 'inclusief' mogelijk beleid voert. Dit inclusief beleid helpt de integratie van personen met een handicap in de maatschappij bevorderen.

Contact of meer informatie via de speelotheek of adviesraadpmh@oudenaarde.be