Aanvragen openbaarheid van bestuur

Overheidsdiensten, zoals ook het lokaal bestuur Oudenaarde, moeten voldoende en duidelijk informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Elke instantie is verplicht om de bevolking of betrokken doelgroep systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op een verstaanbare wijze informatie te geven over haar aanbod. Dat is het principe van actieve openbaarheid

Als burger heb je ook het recht om zélf een bestuursinstantie te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten. Dat is het principe van passieve openbaarheid

 

Concreet:

Wil je inzage in-, een afschrift van- of meer uitleg over een bepaald bestuursdocument, dan kan je hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen. 
Dit kan makkelijkst via onderstaand formulier, via e-mail of via brief.
Vermeld steeds jouw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en over welk document het gaat. Geef ook steeds duidelijk aan dat jouw vraag te maken heeft met de openbaarheid van bestuur