Commissies

Zowel de burgemeester als de verschillende schepenen hebben een eigen raadscommissie.

Raadscommissies bestaan uit raadsleden van de verschillende gemeenteraadsfracties.
Tijdens vergaderingen van de raadscommissies worden dossiers besproken die later ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar en kan je dus bijwonen.