Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Hieronder vind je de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan onze stad deel uitmaakt:

  • Gaselwest (op heden "Eandis"): oprichtingsakte - statuten
  • IMWV ov
  • Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen (sinds 2014 herdoopt tot "IGS WESTLEDE"): oprichtingsakte - statuten
  • Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw: statuten
  • Op 19 december 2019 vond een buitengewone algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) plaats. De gecoördineerde versie van de statuten van TMVW na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de verenging en de toezichthoudende overheid vind je HIER