Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Hieronder vind je de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan onze stad deel uitmaakt: