Beknopte verslagen

De lijst met de beknopte beschrijving van de getroffen besluiten van de gemeenteraad wordt, overeenkomstig artikel 252, § 1 van het Gemeentedecreet, binnen de twintig dagen overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Hieronder zijn steeds de meest recente beknopte verslagen te raadplegen, de goedgekeurde notulen vind je HIER.

2018

2017

2016

2015