AGH - bedrijven

Heb je jouw aanslagbiljet voor de Algemene Gemeentelijke Heffing ontvangen en heb je vragen? Bekijk dan onderstaand overzicht van veelgestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Veelgestelde vragen

! Belangrijk om weten 
Wanneer u een aanslagbiljet ontving in de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, ontving u vooraf een aangifteformulier van de stad Oudenaarde. Dit aangifteformulier is immers de basis waarop de belasting wordt geheven. 

Als u voor vorig aanslagjaar reeds een aanslagbiljet heeft ontvangen voor deze belasting, ontving u een voorstel van aangifte waarop de gegevens vooraf ingevuld waren. De ingevulde gegevens waren deze die gekend zijn in onze bestanden van het vorige aanslagjaar.

Bent u nieuwe belastingplichtige? Dan kreeg u een aangifteformulier waarop het ondernemingsnummer en het adres van de vestiging was ingevuld.

Wanneer op het voorstel van aangifte foutieve gegevens vermeld waren, diende u deze te wijzigen en aangepast terug te bezorgen volgens de instructies op het aangifteformulier. Ontvingen wij het voorstel van aangifte niet terug, dan is de belasting geheven op basis van de gegevens in ons bezit. Met andere woorden de gegevens die vermeld waren op het voorstel van aangifte. Een nieuw aangifteformulier dient ons ingevuld terug bezorgd te worden en de belasting wordt dan geheven op basis van de ingevulde gegevens. 

Indien wij geen correct ingevuld aangifteformulier ontvangen, zal de belasting ambtshalve worden gevestigd en wordt een verhoging toegepast. Het is dus belangrijk dat u het aangifteformulier goed controleert en ons ingevuld en/of gewijzigd terug bezorgd.

Een ambtshalve vaststelling is dus duurder dan wanneer u uw plicht vervult!

 

Ik ben verhuisd en/of ik gebruik dit adres niet meer voor mijn zelfstandige activiteit en toch krijg ik een aanslagbiljet ?

De toestand in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 1 januari is bepalend voor de aanslag.

Indien uw vestiging pas na 1 januari van het aanslagjaar werd gewijzigd, is de aanslag ondeelbaar verschuldigd voor dat aanslagjaar.

 

Ik ben vorig jaar verhuisd en/of ik gebruik het adres waarop ik word belast niet meer voor mijn zelfstandige activiteit sinds vorig jaar ?

In dat geval is het mogelijk dat het adres van de vestiging niet werd gewijzigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Een ondernemingsnummer heeft 2 adressen, namelijk het adres van de maatschappelijke zetel en één of meerdere vestigingseenheden.

Aangezien het mogelijk is dat de vestiging op een ander adres gelegen is dan uw adres van de maatschappelijke zetel of uw domicilieadres, dient het adres van de vestiging expliciet gewijzigd te worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Is het adres van de vestiging correct in de Kruispuntbank van Ondernemingen ? Dan neemt u best contact op via dit contactformulier.

 

 

Ik ben gestopt als zelfstandige en toch krijg ik een aanslagbiljet ?

De toestand die wordt belast is deze op 1 januari van het aanslagjaar.

Indien uw activiteiten werden stopgezet nà 1 januari van het aanslagjaar bent u de belasting ondeelbaar verschuldigd voor het volledige aanslagjaar.

Bent u gestopt vóór 1 januari van het aanslagjaar ? Via het contactformulier kan u ons de bewijsstukken hiervan bezorgen.

 

De belastbare oppervlakte op mijn aanslagbiljet stemt niet overeen met de oppervlakte welke ik gebruik voor mijn activiteiten

Zoals hierboven uitgelegd, wordt de belasting geheven op basis van een aangifteformulier.

Indien de belastbare oppervlakte niet overeenstemt, wil dit zeggen dat u hetzij uw voorstel van aangifte niet heeft teruggestuurd of u de verkeerde oppervlakte heeft ingevuld op uw aangifteformulier.

Het is aan de belastingplichtige om te bewijzen dat het voorstel van aangifte correct en/of gewijzigd werd ingediend.

 

Contactformulier

Niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. De financiële dienst zal je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.