Adresverandering

Adresverandering - verhuis

Wat

Wanneer je verhuist, heb je 8 werkdagen tijd om jouw nieuw adres aan te geven. Ook wanneer je verhuist binnen Oudenaarde moet je dit aangeven.

Je kan eenvoudig de adreswijziging online doorgeven door te klikken op de knop hierboven. Lukt het niet om online de adreswijziging door te geven, dan maak je een afspraak bij de dienst Burgerzaken. 

Voorwaarden
 • Op het moment van de aanvraag moet je al verblijven op het adres.
 • De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid. 
 • Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.
Procedure

Voor Belgen 

 • Je doet aangifte bij de dienst Burgerzaken binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.
 • De wijkinspecteur (wijkagent) controleert de aangifte.
 • Na deze vaststelling past de dienst Burgerzaken je adres aan in het bevolkingsregister.
 • Anderhalve week nadat de wijkinspecteur langskwam, maak je een afspraak bij de dienst Burgerzaken om je adres aan te passen op de chip van de identiteitskaart met behulp van de pincode (combinatie van 4 cijfers). 

Voor niet-Belgen 

 • Ben je reeds geregistreerd in België, dan doe je aangifte bij de dienst Burgerzaken. Indien je nog nooit geregistreerd was in België, meld je je aan bij de Vreemdelingenadministratie
 • De wijkinspecteur (wijkagent) controleert de aangifte.
 • Na deze vaststelling past de dienst Burgerzaken je adres aan in het bevolkingsregister.
 • Anderhalve week nadat de wijkinspecteur langskwam, maak je een afspraak bij de dienst Burgerzaken om je adres aan te passen op de chip van de identiteitskaart met behulp van de pincode (combinatie van 4 cijfers). 

 

Wat Meebrengen

Bij de aangifte:

 • identiteitskaart of verblijfskaart (bij niet-Belgen) van een meerderjarig gezinslid. 

Na bezoek wijkinspecteur breng je mee naar de dienst Burgerzaken:

 • de identiteitskaart
 • de pincode

Ben je niet meer in het bezit van je pincode en pukcode, dan moet je een nieuwe code aanvragen (kostprijs € 5). Na ongeveer 3 weken ontvangt de dienst Burgerzaken jouw nieuwe code. De nieuwe pincode kan je eventueel wijzigen naar een persoonlijke code van 4 cijfers.

 

Niet-Belgen die nog nooit geregistreerd waren in België maken een afspraak bij de Vreemdelingenadministratie

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

Je brengt de dienst Burgerzaken kort voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte.

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

De dienst Burgerzaken past je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

Alle nuttige informatie over wonen, werken en ondernemen in het buitenland vind je op www.viw.be/nl.

Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.