Adoptie

Adoptie

Wat

De adoptie van minderjarige kinderen start via aanmelding bij Kind & Gezin - Vlaams Centrum voor Adoptie of voor internationale adopties via de Federale Centrale Autoriteit - Dienst Internationale Adoptie.

Een adoptie van een minderjarig kind van je echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner verloopt via Kind en Gezin - Vlaams Centrum voor Adoptie. 

De familierechter spreekt het adoptievonnis uit en bezorgt dit aan de ambtenaar van Burgerlijke Stand van de woonplaats van de adoptant.

 

Procedure
  • De familierechtbank stuurt het adoptievonnis naar de Burgerlijke Stand voor overschrijving en aanpassing van alle akten waarin betrokkene vermeld is.
  • De bevolkingsdienst wijzigt de afstamming in het rijksregister.
  • Als het adoptievonnis ook een naamswijziging vermeldt, nodigen wij de belanghebbende uit voor een nieuwe identiteitskaart.
Wat Meebrengen

Bij een binnenlandse adoptie: adoptievonnis wordt naar de burgerlijke stand verstuurd door de familierechtbank.

Bij een buitenlandse adoptie:

  • identiteitskaarten/paspoorten van betrokkenen;
  • huwelijksboekje van de adoptant(en);
  • bewijs van erkenning en registratie van de adoptiebeslissing;
  • originele geboorteakte, gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler;
  • adoptiebeslissing.

Het huwelijksboekje van adoptant en/of geadopteerde kan aangepast worden.

Uitzonderingen

Buitenlandse adoptie

De Federale Centrale Autoriteit erkent en registreert buitenlandse beslissingen in verband met adoptie.

Pas na deze erkenning is de adoptie van kracht in België.

Na erkenning door deze dienst kan de Burgerlijke Stand, eventueel, op verzoek van belanghebbenden, de geboorteakte overschrijven en een randmelding aanbrengen in verband met de adoptie.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek