Vervoersfilter zuidzijde Markt

Vervoersfilter Markt

Wat

KIEZEN VOOR EEN AANTREKKELIJK, LEEFBAAR EN AUTOLUW CENTRUM 

Oudenaarde wenst het centrum nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken voor bewoners en bezoekers. Een van de maatregelen om de verkeersleefbaarheid te verbeteren, is het doorgaand verkeer in de binnenstad te weren. Ter hoogte van de zuidzijde van de Markt wordt daarom een vervoersfilter ingevoerd.

 

Beperkte doorgang voor gemotoriseerd verkeer op de zuidzijde van de Markt

Deze doorgang is voor gemotoriseerd vervoer enkel toegankelijk wanneer een voorafgaandelijk vergunning bekomen is.

Er wordt toegang verleend aan een beperkt aantal categorieën van weggebruikers: fietsers, bromfietsen klasse P (speed pedelec), bussen van De Lijn, de hulpdiensten, de shuttlebus van het Sociaal Huis, leveranciers van handelaars op de zuidzijde van de Markt, aannemers en nutsmaatschappijen die werken moeten uitvoeren ter hoogte van de zuidzijde van de Markt en aan bewoners in functie van een verhuis.

De doorgang is duidelijk aangeduid met een verkeersbord van het type C3. Het verkeersbord verbiedt de toegang, voor iedere bestuurder, in beide rijrichtingen voor elke categorie van weggebruiker, tenzij vermelde uitzonderingen. Op de onderborden staan de categorieën die wel een doorgangsrecht kunnen bekomen.

Het negeren van het verbodsbord wordt voortdurend vastgesteld met een automatische werkende camera. Door dit verkeersbord voorbij te rijden begaat de weggebruiker een overtreding van artikel 68.3 van de wegcode. De overtreder riskeert een onmiddellijke inning van 58 euro.
 

Voorwaarden

Wie mag de vervoersfilter passeren?

Om het doel ‘aantrekkelijk en leefbaar centrum’ te bereiken is het belangrijk om de doorgang voor gemotoriseerd verkeer zo beperkt mogelijk te houden. Weggebruikers die geen doorgangsrecht hebben kunnen via de kleine lus (Markt > Voorburg > Burgscheldestraat > Broodstraat) rond de Markt rijden.  

Een beperkt aantal categorieën van weggebruikers kunnen de vervoersfilter passeren indien zij voldoen aan de voorwaarden. Er zijn twee soorten vergunningen: een permanente vergunning (vrijgestelden) en een tijdelijke vergunning.

Vrijgestelden kunnen ten allen tijde de doorgang gebruiken. Zij worden vrijgesteld om een vergunning te bekomen. Het gaat om de volgende categorieën:

 • fietsers
 • bromfietsen klasse P
 • bussen van De Lijn
 • de hulpdiensten (brandweer, politie en ziekenhuis)
 • taxibedrijven gevestigd in Oudenaarde

Voor een limitatieve lijst van categorieën wordt er een tijdelijke vergunning afgeleverd indien zij voorafgaandelijk een vergunning hebben aangevraagd en deze is goedgekeurd. Het gaat om de volgende categorieën:

 • leveranciers van handelaars op zuidzijde Markt voor adressen gelegen op zuidzijde van de Markt tussen huisnummer nr. 24 (Apotheek De Brabandere) tem nr. 34 (A. Van Wambeke).
 • verhuizingen door bewoners en/of verhuisfirma’s voor adressen gelegen op zuidzijde van de Markt tussen huisnummer nr. 24 (Apotheek De Brabandere) tem nr. 34 (A. Van Wambeke)
 • aannemers van werken voor adressen gelegen op de zuidzijde van de Markt van nr. 24 (Apotheek De Brabandere) tem nr. 34 (A. Van Wambeke).
 • shuttlebus Sociaal Huis Oudenaarde
 • nutmaatschappijen (gas, elektriciteit, water, telefoon, internet, straatverlichting)

   

Procedure

Vergunning aanvragen om vervoersfilter te passeren

Wie voor welke categorie een tijdelijke vergunning kan aanvragen vindt u in het overzicht hieronder.

categorie 
wie vraagt vergunning aan
geldigheidsduur
leveranciers van handelaars op zuidzijde Markt voor adressen gelegen op zuidzijde van de Markt tussen huisnummer nr. 24 (Apotheek De Brabandere) tem nr. 34 (A. Van Wambeke).

handelaar

1 jaar + verlenging mogelijk

verhuizingen door bewoners en/of verhuisfirma’s voor adressen gelegen op zuidzijde van de Markt tussen huisnummer nr. 24 (Apotheek De Brabandere) tem nr. 34 (A. Van Wambeke)

bewoner

duur verhuizing

aannemers van werken voor adressen gelegen op de zuidzijde van de Markt van nr. 24 (Apotheek De Brabandere) tem nr. 34 (A. Van Wambeke).

bewoner

duur werken

shuttlebus Sociaal Huis Oudenaarde

Sociaal Huis

1 jaar + verlenging mogelijk

nutmaatschappijen (gas, elektriciteit, water, telefoon, internet, straatverlichting)

bewoner of openbare dienst

duur werken

Bedrag

Het integrale reglement is hieronder terug te vinden.