Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

 

SAMENSTELLING

  • Mathieu Mas (voorzitter)
  • Anja De Keyzer
  • Caroline Martens
  • Hilde De Smet (vervangt Patrick Matthys vanaf 30/01/2023)
  • Luc Lammens
  • Dina Librecht (vervangt Jeanique Van Den Heede vanaf 22/05/2023)
  • Dirk Van Maelzaeke
  • Peter Blondeel
  • Andy Vandekerckhove

 

Zetelverdeling

Aantal zetels Bijzonder Comité8
CD&V2
Groen2
N-VA1
SP.a0
Vlaams Belang0
Open VLD3
TOTAAL8