Facturen aan de stad

Om een snelle betaling van de facturen te garanderen heeft de stad zijn leveranciersboekhouding geautomatiseerd via e-facturatie.

De facturen worden bij voorkeur per mail bezorgd via efacturatie.leveranciers@oudenaarde.be en uitsluitend als pdf-bestand.

Alle facturen moeten gericht zijn aan

Stadsbestuur Oudenaarde
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
Btw-nummer BE 0308.252.043.

Om een factuur correct en snel te kunnen behandelen is het belangrijk dat het bestelbonnummer en de contactpersoon van de stadsdienst op de factuur is vermeld.

De stad is gedeeltelijk btw-plichtig en valt ook onder de btw-wetgeving. Dat betekent dat alle facturen dienen opgemaakt te worden conform de btw-regelgeving. Indien je in opdracht van de stad onroerende werkzaamheden uitvoert welke onder toepassing van de regelgeving 'btw te voldoen door medecontractant' valt, dient de factuur ook in die zin opgemaakt te worden (netto factuur zonder btw met vermelding 'btw verlegd').