Geschied- en Oudheidkundige Kring

Geschied- en Oudheidkundige Kring

Wat

Wil je meer weten over de geschiedenis van Oudenaarde? Leer je graag bij over het verleden van je stad en streek? Of wil je zelf een (kunst)historisch of archeologisch artikel publiceren over de regio Oudenaarde? Dan is het lidmaatschap van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde misschien wel iets voor jou. Deze vereniging publiceert een jaarboek met artikels van verschillende auteurs over diverse aspecten van de geschiedenis van de Scheldestad en haar omgeving. Op regelmatige basis worden in samenwerking met het stadsarchief historische voordrachten georganiseerd (die naar goede gewoonte worden afgesloten met een  receptie). Het stadsarchief van Oudenaarde fungeert als secretariaat voor de historische kring.

https://www.gokoudenaarde.com/

Bedrag

Het Jaarboek van 2019 is klaar! Stort € 20,00 op het rekeningnummer van de Geschied- en Oudheidkundige Kring (BE 57 2850 2378 5035) en ontvang de Handelingen deel 57 bij u thuis in de bus.

Door de aankoop van de Handelingen word je  automatisch lid van de vereniging voor 1 jaar.

In deze editie zijn de volgende artikels opgenomen:

  • Daniël Ermens: ‘Nieuwe inzichten over het Oudenaardse Rijmboek’;

  • Karl Van Hoecke: ‘De erfenis van de Vlaamse pairs van Eine en de oorsprong van de familie Berthout (12de eeuw)’;
  • Luc Van Durme: ‘De naam Kattenstraat’;
  • Arne De Graeve & Wouter De Maeyer: ‘Het kasteel van Bourgondië: afgebroken, maar niet verdwenen’;
  • Rik Castelain: ‘De familie Tsantele in dienst van kerk en stad (16de eeuw)’;
  • Erik Meersschaert: ‘“De bittere Dronk” van Adriaen Brouwer: een herkomstonderzoek’;
  • Stijn Lybeert: ‘Historische bomen’;
  • Wouter Ronsijn: ‘Stadskippen & boerentarwe: waar haalden de Oudenaardisten hun eten vandaan in de negentiende eeuw?’;
  • Philippe Levrau: ‘“Estropié du bras d’un coup de fusil et d’un coup de sabre” De registratie van gewonde soldaten als bron van militair onderzoek: casus Oudenaarde 1708’;
  • Stijn Lybeert: ‘Archiefnieuws’