Militiegetuigschrift

Militiegetuigschrift

Wat

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen. 

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Je kan dit getuigschrift krijgen bij

  • het stadsbestuur van de woonplaats (indien de huidige woonplaats geen militiegegevens heeft, neemt deze contact op met de vorige woonplaats voor inlichtingen).
  • het stadsbestuur van de militiewoonplaats als je niet meer in België woont. Dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.
Procedure

Je vraagt het militiegetuigschrift aan bij de dienst Bevolking via mail.

Je  kan het attest of uittreksel ook aanvragen bij het Ministerie van defensie:

Ministerie van Defensie
Algemene directie Human Resources
Divisie Personeel
Centrale dienst van het stamboek (HRG - A/N)
Kwartier Koningin Astrid
Bruynstraat 1, 1120 Brussel
t 02 264 63 44

Wat Meebrengen
  • identiteitskaart
  • militieboekje of de laatst ontvangen militiedocumenten
Bedrag

gratis