Orgaandonatie

Orgaandonatie

Wat

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over wegneming en transplantatie van organen bij zijn overlijden.
Orgaandonatie is de eerste stap in transplantatie.

Voorwaarden

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woont op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig, dit is een stilzwijgende toestemming.
Concreet betekent dit dat iedereen bereid is organen af te staan na overlijden tenzij er vooraf (dus voor overlijden) een verklaring van verzet ingediend is.

Procedure

Je kunt een verklaring indienen door een formulier voor instemming of weigering van orgaandonatie in te vullen en af te geven in de dienst Bevolking.

In de verklaring kun je:

  • uitdrukkelijk verklaren zich donor te stellen (= uitdrukkelijke wilsbeschikking)
  • de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking herroepen
  • zich verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels
  • de verklaring van verzet herroepen

De dienst Bevolking registreert je verklaring of herroeping in de bevolkingsregisters. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.
De dienst Bevolking stuurt je verklaring naar de FOD Volksgezondheid.
Je kunt je beslissing op elk moment herzien.

Meer informatie over de verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden is te vinden op www.beldonor.be

Wat Meebrengen

identiteitskaart

Bedrag

gratis