Adresverandering

Adresverandering - verhuis

Wat

Verander je van adres (verhuis je) dan moet je daarvan aangifte doen bij de dienst Bevolking van de stad.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven. 

De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid. 

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

voor Belgen 

 • Je doet aangifte bij de dienst Bevolking binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.
 • De wijkinspecteur (wijkagent) controleert de aangifte.
 • Na deze vaststelling past de dienst Bevolking je adres aan in het bevolkingsregister.
 • Anderhalve week nadat de wijkinspecteur langskwam, maak je een afspraak bij de dienst Bevolking om je adres aan te passen op de chip van de identiteitskaart met behulp van de PIN-code (combinatie van 4 cijfers). 

voor niet-Belgen 

 • Ben je reeds geregistreerd in België, dan doe je aangifte bij de dienst Bevolking. Indien je nog nooit geregistreerd was in België, meld je je aan bij de Vreemdelingenadministratie
 • De wijkinspecteur (wijkagent) controleert de aangifte.
 • Na deze vaststelling past de dienst Bevolking je adres aan in het bevolkingsregister.
 • Anderhalve week nadat de wijkinspecteur langskwam, maak je een afspraak bij de dienst Bevolking om je adres aan te passen op de chip van de identiteitskaart met behulp van de PIN-code (combinatie van 4 cijfers). 

 

Wat Meebrengen

Je kan dit ook ONLINE via de website www.oudenaarde.be regelen

Bij de aanvraag/aangifte:

 • identiteitskaart of verblijfskaart (bij niet-Belgen) van een meerderjarig gezinslid. 

Na bezoek wijkinspecteur breng je mee naar de dienst Bevolking:

 • alle documenten vermeld op de uitnodiging (van alle leden van het gezin)
 • de identiteitskaart + pincode

Niet-Belgen die nog nooit geregistreerd waren in België maken een afspraak bij de Vreemdelingenadministratie

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

Je brengt de dienst Bevolking kort voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte.

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

De dienst Bevolking past je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

Alle nuttige informatie over wonen, werken en ondernemen in het buitenland vind je op www.viw.be/nl

Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Ben je niet meer in het bezit van je pincode en pukcode, dan moet je een nieuwe code aanvragen (kostprijs € 5). Na ongeveer 3 weken krijg je een nieuwe pukcode. De nieuwe pincode kan je eventueel wijzigen naar een persoonlijke code (4 cijfers).