Onderwijsraad (OOR)

De Onderwijsraad (OOR) is een gestructureerd, netoverschrijdend overleg- en adviesplatform waar met alle onderwijsinrichters en eventuele partners samen de krijtlijnen worden uitgezet voor een duurzaam, kwalitatief, coherent en innovatief flankerend onderwijsbeleid binnen de stad Oudenaarde. 

OOR richt zich op de optimalisatie en een betere inbedding van de onderwijsorganisatie van alle Oudenaardse lerenden tot 12 jaar. 

OOR kan vraaggestuurde items ter tafel leggen en heeft de mogelijkheid om op eigen initiatief een advies te geven aan het stadsbestuur. 

OOR heeft eveneens als opdracht om het plaatselijk onderwijsbeleid te optimaliseren, door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking over de onderwijsnetten heen en met beleidsmakers en betrokkenen.  

Het dagelijks bestuur van OOR is samengesteld uit:

  • De schepen van onderwijs
  • De directies van de kunstacademies van de stad
  • De directies van de verschillende onderwijsnetten (Katholiek onderwijs, gemeenschapsonderwijs, Freinetonderwijs)
  • Het LOP basisonderwijs (lokaal overlegplatform onderwijs)
  • De dienst Huis van het Kind en Kinderopvang