Weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat

01/04/2019

Op 1 april startten de werken in de Robert De Preesterstraat. Bij deze werken wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In het deel Landlos en Bellebroek wordt de rijweg vernieuwd en in de Robert De Preesterstraat (tussen de Nederenamestraat en de Puithoekstraat) wordt alle verharding van gevel tot gevel vervangen. Nieuwe voetpaden zullen worden aangelegd en op verschillende plaatsen worden er parkeerstroken voorzien. Bovendien worden er een aantal snelheidsremmende maatregelen aangebracht zoals asverschuivingen en wegversmallingen.

Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via de Nederenamestraat, Oudstrijdersstraat, Reytstraat en omgekeerd.

Na de aanleg van de straat zal er een tonnagebeperking ingaan vanaf 3,5 ton in het deel Robert De Preesterstraat tussen de Nederenamestraat en de Hamstraat.

De werken worden uitgevoerd in zeven fases:

 • Fase 1: deel Landlos tussen Robert De Preesterstraat en Middelgracht
 • Fase 2: deel Bellebroek tussen Landlos en Middelgracht
 • Fase 3: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Hamstraat (tot nr. 5)
 • Fase 4: Robert De Preesterstraat tussen Hamstraat en Puithoekstraat
 • Fase 5: Robert De Preesterstraat van nr. 55 t.e.m. nr 69
 • Fase 6: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Nederenamestraatraat
 • Fase 7: Aanbrengen toplaag in asfalt in volledige Robert De Preesterstraat, deel Landlos, deel Hamstraat en deel Bellebroek

 

UPDATE: 28/04

De werken gaan ondanks de omstandigheden goed vooruit. In het deel tussen de Puithoekstraat en huisnummer 49, werd de onderlaag in asfalt en de fundering voor het voetpad en de parkeerstrook reeds aangelegd. De klinkerbestrating volgt later deze week. Langs de onpare kant kan het voetpad momenteel nog niet aangelegd worden omdat Farys hier nog een nieuwe drinkwaterleiding wenst aan te leggen (en omwille van de coronamaatregelen voert Farys momenteel enkel hoogdringende werken uit). Zodra deze werken door Farys zijn uitgevoerd, zal ook het voetpad langs de onpare kant aangelegd worden.

De aannemer start nu terug met de aanleg van de riolering en dit eerst in de zone tussen woningen nrs. 49 tot 75, en dan in de zone voor woningen 55 tot 69. Hierna volgen de huisaansluitingen en de aanleg van de wegenis.

__

 • Aannemer: Norré Behaegel, Koninklijke Baan 196, 8434 Westende
 • Kostprijs: € 1 906 426 (incl. btw)
 • Uitvoeringstermijn: 170 werkdagen
 • Contactpersoon: werftoezichter Wim Asselman (0495 44 40 88, Wim.Asselman@swecobelgium.be)