Verkeerscirculatie Eine

Naar aanleiding van een infomoment op 23/08/2018 rond de verkeerscirculatie in Eine (meer bepaald in de Pontstraat, P. Ruyffelaertstraat, Serpentsstraat, Kraneveld, Fietelstraat en Molenstraat), ontving de stad in totaal 92 formulieren, waarvan de helft van bewoners van de vermelde straten, de andere helft niet van bewoners van de vermelde straten. Er waren in totaal 118 opmerkingen.
De opmerkingen kunnen gebundeld worden in volgende thema’s, vermeld in volgorde van het aantal opmerkingen dat over dit thema werd gegeven:
Vindt dat er iets moet gedaan worden aan:

 • De overdreven snelheid: 23,73%
 • Betere signalisatie van de circulatie en van de bedrijven en winkelzone: 16,95%
 • Serpentsstraat openstellen: 14,41% (14 meldingen waarvan 11 van bewoners van de Serpentsstraat en 6 van niet-bewoners)
 • Betere fietsvoorzieningen: 11%
 • Rijrichting Fietelstraat omdraaien: 7,63% (9 meldingen waarvan 2 van bewoners van de Fietelstraat en 7 van niet-bewoners)
 • Rijrichting omdraaien van Kraneveld richting ventweg 6,78% (8 meldingen waarvan 5 bewoners van Kraneveld en 3 niet-bewoners)
 • Rijrichting omdraaien van de Molenstraat richting Eine: 6,78% (8 meldingen waarvan 5 bewoners van de Molenstraat en 3 niet-bewoners)
 • Verkeerssluizen afschaffen of aanpassen: 3,39%
 • Molenstraat terug dubbele rijrichting: 2,54%
 • Kraneveld openstellen: 1,69%
 • Rijrichting omdraaien P. Ruyfellaertstraat met Pontstraat: 1,69%
 • P. Ruyffelaertstraat doortrekken tot ventweg: 0,85%
 • Fietelstraat in beide richtingen: 0,85%
VERKEERSTELLINGEN

Zoals aangekondigd, werden er ook verkeerstellingen uitgevoerd die een objectief beeld geven over de impact van de huidige circulatie.
De resultaten van deze tellingen zijn onderaan deze pagina te vinden.

Op basis van deze resultaten en de feedback die de inwoners gaven op het infomoment van 23/08/2018, zal de huidige circulatie geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd worden.
Hierover zal later nog verder gecommuniceerd worden!