Omgevingsvergunning ea publicaties

Alle lopende openbare onderzoeken en terinzage gelegde beslissingen zijn ook raadpleegbaar via het OMGEVINGSLOKET.