Doven openbare verlichting

start proefproject

Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting.

De klemtoon ligt daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid waarbij echter ook veel aandacht gaat naar andere factoren zoals bijvoorbeeld veiligheid.

In samenwerking met Eandis stelde ook Oudenaarde daarom een zogenaamd regiomasterplan openbare verlichting op. In zo’n plan wordt een analyse gemaakt van de effectiviteit, het energieverbruik, de onderhoudskost en de eigenlijke vereisten van de openbare verlichting. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lokale en landelijke verbindingen, woonerven, winkelstraten, poorteffecten, schoolomgevingen, …

Zo ontstond een op maat gemaakt plan openbare verlichting voor onze stad; dit plan zal de komende jaren fungeren als leidraad bij wegenwerken of andere investeringen op het openbaar domein in Oudenaarde.

In een eerste fase paste Eandis in Oudenaarde het regiomasterplan toe in het proefgebied Mater en Volkegem.
Sinds begin maart 2017 wordt op verschillende plaatsen binnen dit gebied dus de openbare verlichting gedoofd tussen 23 uur en 6 uur.
Op de kaarten onderaan deze pagina kan je zien welke lichtpunten worden gedoofd en welke niet.

Hierbij wordt wel steeds rekening gehouden met de specifieke taak van de openbare verlichting. Een eenvoudig voorbeeld: op een weinig gebruikte landelijke weg zijn de verlichtingsvereisten helemaal anders dan op een drukke oversteekplaats.

Het gaat hier om de aanpassing van 267 lichtpunten en enkel in dit deelgebied alleen al betekent deze ingreep een besparing van 34.939 kWh, wat zich eveneens vertaalt in een vermindering van de CO2- uitstoot met maar liefst 8,1 ton!
Er werd gekozen om in Mater en Volkegem van start te gaan omdat Eandis aansluitend ook elders richting Zwalmstreek aanpassingswerken zal uitvoeren.
Oudenaarde sluit zo dus aan bij verschillende andere steden en gemeenten die reeds met de uitvoering van een verlichtingsplan zijn begonnen.