Jouw kind inschrijven in een basisschool

De scholen en hun partners in het Lokaal Overlegplatform (LOP) kiezen voor een evenwichtige sociale mix op alle scholen. De meest eenvoudige en doeltreffende manier om dit te realiseren, is door te werken met een systeem van AANMELDEN:

  • De wettelijke voorrang op basis van sociale kenmerken wordt automatisch verwerkt.
  • Er wordt voorrang gegeven aan wie dichter bij de school woont, niet aan wie het eerst komt inschrijven.

HOE GA JE TE WERK?
Bezoek eerst een aantal scholen. Kies bewust voor wat je het beste vindt voor je kind.
De inschrijvingen beginnen ten vroegste na de kerstvakantie. Er zijn verschillende periodes:

  • FEBRUARI (3-21 februari): Inschrijven broers en zussen + kinderen van personeelsleden.
    Broers en zussen (ook alle kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen) en kinderen van personeelsleden hebben wettelijke voorrang op alle andere leerlingen. Zij kunnen direct ingeschreven worden in de school.
  • MAART (2-31 maart): Aanmelden van alle andere kinderen via de website van het LOP (de link vind je hieronder).
    Aangemelde kinderen moeten in mei (4-26 mei) worden ingeschreven.
  • JUNI: Kinderen die niet zijn aangemeld, kunnen pas worden ingeschreven vanaf 29 MEI. Inschrijven gebeurt onmiddellijk en op de school zelf.

Wil je meer informatie?
Neem dan rechtstreeks contact op met de school, of met LOP-deskundige Luc Top (0499 80 89 67 - luc.top@ond.vlaanderen.be).