Aanvraag aansluiting op het openbaar rioleringsnet

Dien hier online jouw aanvraag tot aansluiting op het rioleringsnet in.
De retributievoorwaarden vind je HIER.

Gegevens aanvrager
Enkel voor rechtspersonen die periodieke btw-aangiftes indienen
Gegevens aansluiting
Het aansluitadres moet zich op grondgebied Oudenaarde bevinden.

Kadastraal bekend onder:

---

Indien je over een rioleringsplan beschikt, kan je dit hieronder uploaden.

Zo niet, moet je zelf een schets maken waarop je duidelijk de exacte locatie van de aansluiting aanduidt. Zorg voor voldoende referentiepunten (ten opzichte van het huis, de stoeprand, perceelsgrens,...) en vermeld steeds de afstanden

Dit is noodzakelijk omdat de aannemer de aan te sluiten buizen vlot zou terugvinden (deze zijn namelijk niet steeds zichtbaar). 

Je kan aanvullend ook onderstaande standaard-schets gebruiken en hierbij de afstanden invullen.

 

Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp psd pdf doc docx.

 

Standaard-schets:

mm
meter
meter
meter
meter
meter
Indien je een keuringsattest nodig hebt, kan je dit hieronder uploaden.
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png txt pdf doc docx odt xls.