Betaalbaar wonen

Het stadsbestuur wil zich actief engageren om betaalbare woongelegenheden aan te bieden aan kandidaat-kopers, die niet in aanmerking komen voor het kopen van een sociale woning of een woning op de privé-markt. De gemeenteraad keurde op 25 oktober 2010 een toewijzingsreglement betaalbaar wonen goed.