Nieuwe / aangepaste straatnamen

Het acroniem 'CRAB' staat voor 'Centraal Referentieadressenbestand'. Het CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Het bevat alle officiële adressen, en hun geografische locatie. Het wordt beheerd door de Vlaamse steden en gemeenten, gebruik van het CRAB is gratis en open voor iedereen.

Op deze pagina worden openbare onderzoeken aangaande het toekennen van straatnamen aangekondigd.