Inkomensgarantie voor ouderen

Pensioenpunten gesloten tot nader order

Ter bescherming van uzelf en onze medewerkers hebben we besloten de contacten te beperken tot schriftelijk en telefonisch contact.

U kunt de Pensioendienst contacteren:

  • via mypension.be (online informatie altijd beschikbaar)
  • via de gratis Pensioenlijn 1765
  • via het contactformulier op www.sfpd.fgov.be
  • of per brief: Federale Pensioendienst – Zuidertoren – Europaesplanade 1, 1060 Brussel

Inkomensgarantie voor ouderen

Wat

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van uw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder u recht kunt hebben op een IGO, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Procedure

In de meeste gevallen hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen voor uw IGO.

Meer informatie over het aanvragen van uw pensioen en/of de IGO vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag dat u kunt ontvangen, is afhankelijk van uw financiële middelen en uw gezinssituatie.