Het stadsarchief

Het stadsarchief Oudenaarde bewaart uitzonderlijke bronnenreeksen die ontstonden door toedoen van de vroegere stedelijke administratie.
Door de opeenvolgende generaties archivarissen werd het archief verder aangevuld met waardevol archief van notarissen, ambachten, schuttersgilden, rederijkerskamers, kerkelijke instellingen, verenigingen, families en personen.
Sommige documenten werden in december 2011 opgenomen als "Topstukken Archivalisch en Documentair Erfgoed" bij het Vlaamse Agentschap Kunsten en Erfgoed en de Minister van Cultuur.