Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

Wat

Bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je woonplaats.

Voorwaarden

Iedereen kan dergelijk uittreksel over zichzelf bekomen.

De wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …) van een persoon kan een uittreksel krijgen zonder enig belang te moeten aantonen.

Bij afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden wordt verondersteld dat dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan, dus nodig voor het voortzetten van een wettelijke procedure omschreven in het Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk wetboek of de decreten.

Gerechtsdeurwaarders en advocaten mogen ook uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister opvragen.

Procedure

Je kan eenvoudig het bewijs van woonst online bekomen via ons e-loket. Klik bovenaan deze pagina op de knop 'Online aanvragen!' en volg de stappen.

Lukt het je niet om het online aan te vragen, dan kan je het bewijs van woonst ook bekomen aan het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale.

Wat Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag

gratis