Bewijs van woonst

Bewijs van woonst

Wat

Bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je woonplaats.

Voorwaarden

Wie kan dit aanvragen?

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden, zoals een notaris of advocaat
  • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als ze het getuigschrift volgens de wet mogen opvragen
  • een andere persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht
Procedure

Je kan eenvoudig het bewijs van woonst online bekomen via ons e-loket. Klik bovenaan deze pagina op de knop 'Online aanvragen!' en volg de stappen.

Lukt het je niet om het online aan te vragen, dan kan je het bewijs van woonst ook bekomen aan het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale.

 

Afleveren van uittreksels of getuigschriften aan derden:

Een verzoek waarin informatie over verscheidene personen gevraagd wordt is niet ontvankelijk behalve als het om dezelfde procedure gaat. In de aanvraag moet je het doel vermelden waarvoor het attest wordt aangevraagd (voorbeeld: dagvaarding voor het gerecht, art. 1034bis en 1034 ter van het G.W.).

 

Wat Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart.

Bedrag

Gratis