Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten hebben tot doel de veiligheid en leefbaarheid in Oudenaarde te verhogen. Dit doen ze door de burgers te informeren, te sensibiliseren en door preventief te werken. Ze vormen de schakel tussen het stadsbestuur en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde diensten of aan de politie.

De gemeenschapswachten zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en trachten de mensen wegwijs te maken als ze op zoek zijn naar informatie.
Spreek ze dus gerust aan!

Meer concreet gaat het o.a. om de volgende taken:

  • Het veiligheidsgevoel verhogen door informatie & preventie
  • Problemen rond veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten
  • Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (GAS)
  • Toezicht houden bij evenementen en activiteiten (bv wekelijkse markt)