Regenboogverklaring

Het Oudenaardse stadsbestuur heeft op dinsdag 29 juni 2021 de regenboogverklaring ondertekend. De verklaring vormt de basis voor de aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in de stad. In de verklaring werden een waaier aan acties opgenomen. De volledige regenboogverklaring kan je hieronder lezen:

Regenboogverklaring - respect voor holebi’s en transgenders in stad Oudenaarde

Goedgekeurd in de gemeenteraad van maandag 28 juni 2021.

 1. We verhogen de veiligheid en de gelijke kansen in onze stad
 • Agressie, pesten, gevoel van onveiligheid of ongewenst zijn, aanvaarden we niet in onze stad. We zetten in op het melden, aanpakken en sanctioneren van agressie en discriminatie.
 • We bieden juridische- en psychologische steun aan burgers die slachtoffer zijn van holebi- of transfoob geweld of discriminatie.

2. We maken de inwoners van Oudenaarde bewuster en informeren hen

 • We verhogen de sensibiliteit op publieke plaatsen door de regenboogvlag en een regenboogbank te plaatsen op de internationale dag tegen homofobie en transfobie (17 mei). We leggen een regenboogzebrapad aan ter hoogte van het Administratief Centrum en de sportsite in Oudenaarde.
 • We zetten zelf als stad actief in op initiatieven die de diversiteit van de holebi’s en transgenders bewuster maken:
  • We richten een meldpunt op waar discriminatie/geweld tegen holebi’s en transgenders gemeld kan worden.
  • Onze stadsdiensten organiseren overkoepelend thema-avonden voor zowel jong als oud.
  • We maken een holebi- en transvriendelijk welkomstbeleid op dat kan gebruikt worden in stadsdiensten, sportclubs, woonzorgcentra…
  • We vermelden ‘m/v/x’ op onze vacatures.
  • We sluiten aan bij Rainbow Cities Network.
 • We ondersteunen lokale verenigingen die inclusief willen werken. Bijvoorbeeld: campagnes die holebi’s en transgenders promoten in sportclubs ontvangen extra hulp.
 • We zetten in op sensibilisering in het onderwijs:
  • Leerkrachten en leerlingen zetten extra in op vormingen en educatieve pakketten voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs, zoals www.schooluitdekast.be.
  • We engageren ons voor de campagne PAARS.

3. We verzamelen kennis en omringen ons met experten en ervaringsdeskundigen

 • We werken mee aan wetenschappelijk onderzoek en laten ons begeleiden door experten en ervaringsdeskundigen. We dragen deze kennis ook over aan lokale partners en medewerkers.
 • We werken samen met bovenlokale expertisecentra over seksuele oriëntatie, genderidentiteit en –expressie zoals het Oost-Vlaams Regenbooghuis Casa Rosa en de lokale jongerenvereniging ‘Toeternietoe’ uit de Vlaamse Ardennen.
 • We nemen actief deel aan studiedagen rond dit thema en zoeken actief informatie op via Unia (gelijke kansen, tegen discriminatie).
 • Tijdens de opleidingen voor stadspersoneel en andere laten we ons bijstaan door experten en/of ervaringsdeskundigen.

4. We hebben aandacht voor holebi’s en transgenders in ons aanbod en in onze beeldvorming

 • We geven holebi’s en transgenders een plaats in ons aanbod en in onze communicatie: we zoeken hiervoor momenten voor gerichte beeldvorming.
 • We plaatsen goede praktijken in de kijker via onze communicatiekanalen.
 • We plaatsen bekende holebi’s of transgenders in de kijker.
 • Holebi- en transgender ‘influencers’ op sociale media vragen we om mee te helpen aan positieve beeldvorming.
 • We hebben extra aandacht in het aanbod van onze tentoonstellingen voor LGBT-thema’s.