Weg- en rioleringswerken Molenkouter

26/04/2021

Doel van de werken 

Het doel van de werken is het vernieuwen van alle wegenis en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel.

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel omvat de aanleg van een vuilwaterriool en een regenwaterriool. De leidingen op het privaat domein zullen worden aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel.

Startdatum: 26 april 2021
Uitvoeringstermijn: 90 werkdagen
Globale kostprijs der werken: 550.291,15 euro (incl. BTW)

 

Geplande werken

De wijk wordt heringericht als leefstraat waar maximaal wordt ingezet op ontharding. De rijweg wordt versmald naar ongeveer 4 m met plaatselijk verbredingen in grasdallen.  Er wordt op sommige plaatsen een asverschuiving of een versmalling voorzien om het verkeer af te remmen en de veiligheid te verhogen. Door minder verharding aan te leggen komt er ook ruimte vrij voor groenzones. In deze zones worden gras, lage beplanting en/of bomen aangeplant.

Daarnaast worden ook voldoende parkeerplaatsen voorzien. Hierbij is er voor gekozen om meer geclusterde parkeerzones aan te leggen en minder langsparkeren toe te laten.

Alle verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen om de waterinfiltratie in de bodem te bevorderen. 

De heraanleg van de wijk omvat in grote lijnen volgende werken:

 • Verwijderen van struikgewas en bomen
 • Opbraak van verhardingen
 • Aanleg van rioleringen
 • Aanleg van minderhindersteenslag
 • Opbraak van oude rioleringen en aansluiting van de privéwaterafvoeren en straatkolken
 • Aanleg van onderfundering en funderingen
 • Plaatsen van boordstenen
 • Aanleg van de verschillende verhardingen
 • Aanleg van de groenzones

 

Fasering

De riolering zal uitgevoerd worden in 2 deelfases:

 • Deelfase 1: van Kortrijkstraat  tot huisnr. 29 en van huisnr. 29 tot huisnr. 55
 • Deelfase 2: van huisnr. 27 tot Doornikse Heerweg

Na de aanleg van de riolering wordt een tijdelijke weg in steenslag aangelegd zodat de woningen opnieuw makkelijk toegankelijk zijn.

De aanleg van de wegenis starten normaal in het doodlopende deel. De hoofdas (Kortrijkstraat-Doornikse Heerweg) zal als laatste aangelegd worden om beschadigingen aan de nieuwe verharding te vermijden.

De totale uitvoeringstermijn van de werken is 90 WERKdagen (geen kalenderdagen). De termijn kan omwille van weerverlet of onvoorziene omstandigheden langer worden.

 

CONTACTGEGEVENS

Wie vragen heeft omtrent de werken kan hiervoor onderstaande personen contacteren:

Aannemer: NV Wannijn

Opdrachtgever en studiebureau: stad Oudenaarde