Milieuraad

WAT

De Milieuraad

WIE

Niet-stemgerechtigde leden

 • de schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu
 • de Milieudienst
 • de vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad

Stemgerechtigde leden

 • Vertegenwoordigers van natuur- en milieubewegingen
  - Milieufront Omer Wattez
  - Natuurpunt Oudenaarde 
  - Werkgroep Bos t’Ename
  - JNM Vlaamse Ardennen
  - Velt
  - Fietsersbond Oudenaarde
 • Wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen
 • de Bedrijfsgilde van de Boerenbond
 • het Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
 • de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
 • Operatie Zwerfkat
 • de Jeugdraad
 • de Gezinsraad
 • enkele niet-gebonden deskundigen.

Het secretariaat van de Milieuraad wordt waargenomen door de Milieudienst.