Geoloket bouwvoorschriften

De stad Oudenaarde beschikt over een geoloket bouwvoorschriften. Dit loket laat burgers en specifieke doelgroepen zoals architecten en notarissen toe, om na te gaan welke bouwvoorschriften er van toepassing zijn op een geselecteerd kadastraal perceel. Ook de gescande BPA's, RUP's van Oudenaarde kunnen in detail bekeken worden. 

(Het bestuur legt er de nadruk op dat alle informatie die via dit loket verkregen en afgedrukt wordt, louter informatief is en dat deze nooit als officieel bestempeld kan worden. Het bestuur kan dan ook op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de informatie die via deze weg verkregen wordt.)