Slechtvalken kennen geen crisis

Op de Sint-Walburgatoren op de markt in Oudenaarde broedt al sinds 2013 jaarlijks een koppel slechtvalken in een hoog op de toren gemonteerde nestkast. De slechtvalk is een roofvogel die bekend staat als de snelst vliegende vogel. In duikvlucht kan hij snelheden van meer dan 350 km/u halen. Niet verwonderlijk dat een prooi die in een duikvlucht wordt geslagen op slag dood is.

Sedert dit jaar werd het vrouwtje Eva niet meer gespot rond de toren. Zij heeft plaats gemaakt voor een nieuw vrouwtje, Ula. Eva werd ofwel verstoten van de troon of er is een confrontatie geweest waarbij ze het onderspit moest delven... Het mannetje Han is genoemd naar stand-up comedian Han Coecke, die ook peter was van het project. Het vrouwtje Ula betekent in het Keltisch sterk/machtig. Dat moet ze ook zijn na een succesvol Eva-tijdperk. Eva had haar naam te danken aan Eva Roels, diensthoofd Toerisme & evenementen die voor dit project heel wat gedaan heeft.

Tot nog toe konden alleen vogelliefhebbers die van het gebeuren op de hoogte waren de spectaculaire vluchten van deze grote valk volgen. Natuurpunt Vlaams Ardennen plus en stad Oudenaarde wou de levenswijze van deze bijzondere gasten voortaan voor alle stadsbewoners en -bezoekers zichtbaar en beleefbaar maken. Partners daarin zijn tevens de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landscap. Daarvoor werden in en nabij de nestkast infraroodcamera's geplaatst die het doen en laten van deze vogels in en om hun nest vastleggen en rechtstreeks doorzenden naar een website. Dat maakt het mogelijk het hele broedproces van het broedkoppel van minuut tot minuut te volgen. De binnencamera is nu ook uitgerust met een microfoontje om het koppeltje hun geluiden te horen. De buitencamera is beweegbaar.

Algemene gegevens

Bezieler en coördinator Gunther Groenez in samenwerking met meerdere diensten van Stad Oudenaarde ,Natuurpunt Vlaamse Ardennen Plus, de provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal Landschap,de vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Buiten nestkast

Binnen nestkast