Grandioos Groen

Tentoonstelling GRANDIOOS GROEN, EEN VERRASSENDE VERZAMELING WANDTAPIJTEN

22 april tot 1 oktober 2017  

Oudenaarde, wandtapijtenstad

 ‘Oudenaarde’ en ‘wandtapijtenstad’ worden vaak in één adem genoemd. Terecht, want de stad kende een bloeiende tapijtnijverheid van de 15de tot de 18de eeuw. In de zestiende eeuw bereikte de Oudenaardse wandtapijtproductie haar hoogste peil. In deze periode werd zeer kwaliteitsvol werk geleverd, met een grote verscheidenheid en in grote hoeveelheden. Hierdoor verwierf Oudenaarde zelfs internationale uitstraling, met afnemers in heel West-Europa.

De stad is het best gekend om haar grandioos Groenwerk of ‘Verdures’ met als hoofdtonen groen, blauw, bruin en geel. Daarnaast zijn in Oudenaarde ook andere genres geweven; figuratieve reeksen met de bijbel, de antieke geschiedenis of de mythologie als onderwerp.

Een verrassende verzameling - een unieke tentoonstelling

Het MOU-museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen-stelt voor de eerste maal een bijzonder genre binnen de 16de-eeuwse wandtapijtkunst tentoon, ‘de Koolbladverdures’ .

Dit genre is een ongekende parel binnen de 16de-eeuwse wandtapijtkunst. Twaalf wandtapijten uit Oudenaarde, Edingen, Geraardsbergen en Brussel zijn in het MOU tentoongesteld. Deze bijzondere verzameling wordt bovendien gepresenteerd in de statige 14de-eeuwse lakenhalle.

Het doel van dit genre wandtapijten is de natuur binnenshuis brengen. Al in de Oudheid werd de natuur getoond in muurschilderingen en andere wanddecoratie. In onze contreien is tijdens de Bourgondische periode de natuur in de huiskamer binnen gebracht met Millefleurstapijten, dat zijn decoratieve wandtapijten met kleine bloempjes. Dit genre kende al vlug een opvolger in een nieuw type van groenwerk, met name de Koolbladverdure.

De Koolbladverdures verbeelden grote, weelderig gekrulde acanthusbladeren, waartussen zich insecten en grote en kleine dieren verschuilen. Extra bloemen en planten verlevendigen het geheel. Telkens weer verrassen ze de toeschouwer. De interesse voor dit genre vindt vermoedelijk haar oorsprong in de groeiende aandacht voor de studie van planten en bloemen tijdens de 16de eeuw. Heel wat dieren en planten zijn exotisch en verwijzen naar de toen recente ontdekkingen in het Oosten en de Nieuwe Wereld. En vaak zijn de Koolbladverdures een ontdekking op zich. Heel af en toe vinden we ook mensen tussen het gebladerte.

Een bijzonder Oudenaards wandtapijt, eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen, verbeeldt ‘Hercules en de Stymphalische vogels’, één van de heroïsche daden van de antieke held.

Deze Koolbladverdure maakt deel uit van de Herculesreeks, waarvan de vier andere wandtapijten in het Louvre in Parijs bewaard worden. Deze serie wordt beschouwd als de belangrijkste binnen het genre van de Koolbladverdures.

De wandtapijten zijn eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen, van Manufactuur De Wit (Mechelen) en van verschillende Antwerpse en Brusselse musea, maar een aantal exemplaren komt uit privébezit en is nog nooit eerder getoond aan een groot publiek. Uitmuntende wandtapijten zijn afkomstig van kunstenaar Johan Creten, Parijs.