Kinderen

Lagere graad 1 / 2 / 3 / 4Algemene Verbale Vorming (AVV)1 u /w

DE EERSTE STAPPEN OP HET TONEEL…
Algemene Verbale Vorming (werd vroeger dictie genoemd) is een klassikale en ervaringsgerichte woordinitiatie die een natuurlijke spreektechniek, een verrijkt taalgebruik en een juiste verhouding tussen taal- en lichaamsexpressie tot doel stelt. Door middel van lees-, vertel-, spreek- en luisteroefeningen worden kinderen voorbereid om verbaal sterk te staan, wat in onze samenleving heel belangrijk is. Toneelstukjes, situatie- en rollenspelen, versjes en improvisaties leren de kinderen op een creatieve en fantasierijke manier met taal omgaan. Zo is AVV een basis voor Drama, Voordracht en Toneel (lessen die vanaf 12 jaar kunnen gevolgd worden).