Visie

Kunstonderwijs Oudenaarde

Al vanaf de kleuterklas verkennen en ontdekken kinderen de verschillende muzische domeinen.  
Kinderen van de basisschool kunnen starten in de studierichtingen Muziek en Woordkunst. Ze leren hun favoriete instrument bespelen, zetten hun eerste stappen in toneelspel of voordracht….
Jongeren worden verder begeleid tot zelfstandige, actieve kunstbeoefenaars. Het aanbod wordt gaandeweg ook meer gedifferentieerd. Ze maken kennis met pop en jazz, uiteenlopende vormen van creatie, toneelspelen, improviseren, componeren, poëzie leren schrijven, ICT-applicaties …. 
Volwassenen krijgen een bijzondere plaats in de academie.
In Muziek en/of Woordkunst kan men zonder vooropleiding starten.
Studeerde je al eerder  muziek of woord dan kan een nieuw lessentraject uitgetekend worden.

Zij die meer willen weten over grote componisten, hun drijfveren, scheppingsproces, stijl en de tijd waarin ze leefden, kunnen terecht in de KunSTroom van de academie.

Spelen voor een publiek:
Dit is een school voor podiumkunsten. Daarom stimuleren we de leerlingen tijdens hun creatief proces om op te treden. We begeleiden hen tijdens toonmomenten en korte presentaties binnen en buiten de academie.  

Klankstroom: 
De basisscholen zijn vaak op bezoek in onze academie. Hetzij op schoolconcerten van onze concertenvereniging Jeugd en Muziek Oudenaarde vzw., of in de wekelijkse workshops muzische vorming voor het basisonderwijs.

Externe Partners: 
De academie werkt vaak samen met Jeugd en Muziek, GC De woeker, de Jeugddienst, de Bib, verenigingen, Vlamo, Provinciale muziektornooien, e.a…

Vernieuwing: 
De school zoekt naar vernieuwing: pedagogisch-didactische en technische onderwijsvernieuwingen, mogelijkheden met ICT, nieuwe studierichtingen enz.

We hopen van harte u te mogen verwelkomen in onze academie.

Directie

Geert De Praetere