Onthaal

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Oudenaarde heeft een rijk verleden. Ook vandaag schrijft deze kunstenschool een boeiend en actueel verhaal.

Leerkracht-kunstenaars, administratie, directie, schoolbestuur, toezichters, de kunsteducatieve vereniging van de academie en externe partners werken samen zodat élke leerling van een optimale vorming kan genieten. Ze bouwen samen aan een fijne leeromgeving, om elke leerling de kans te geven een kunstvorm te ontdekken en er zich op zijn of haar eigen tempo in te ontplooien. Voor elke doelgroep voorziet de school een gedifferentieerde aanpak en een aangepast opleidingsprogramma.

Maak op deze website kennis met ons onderwijsproject.

We kijken er alvast naar uit om jou te verwelkomen in onze academie voor podiumkunsten!

Geert De Praetere (Directeur) - Lieven Cnudde (Schepen voor Kunstonderwijs)

GEACTUALISEERD AANBOD

Ons onderwijsaanbod is afgestemd op het niveaudecreet van 28 februari 2018.

Het geactualiseerde aanbod komt nog beter tegemoet aan de leervragen van onze leerlingen. Ze kunnen kiezen uit nieuwe opties en vakken, en in de vierde graad uit nieuwe studierichtingen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun verplichte lestijd aan te vullen, bv. met een extra keuzevak.

Voor de opties gemerkt met ‘*onder voorbehoud’ (cfr. de rubrieken ‘Muziek’, ‘Woordkunst-drama’ en ‘Dans’) wachten we nog op goedkeuring door het Agentschap voor onderwijsdiensten.  

DOELGROEPEN

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen -met verschillende achtergronden en interesses- kunnen in de academie een artistieke opleiding volgen. Ze kunnen er terecht voor een verrijkende en ontspannende opleiding in de muziek-, woord- en danskunst.

Kinderen van de basisschool starten in de domeinen Muziek, Woordkunst-Drama en Dans.

Ze leren hun favoriete instrument bespelen, beleven hun eerste podiumervaring als verteller of acteur en zetten hun eerste danspassen.

Jongeren begeleiden we verder tot zelfstandige en actieve kunstbeoefenaars. Gaandeweg differentiëren we het aanbod, zodat de leerlingen kennis kunnen maken met o.a. jazz en pop, uiteenlopende vormen van creatie, dansstijlen, toneelspelen, improviseren, componeren, poëzie schrijven en ICT-applicaties.

Volwassenen krijgen een bijzondere plaats in de academie. Ze kunnen zonder vooropleiding starten in de domeinen Muziek en/of Woordkunst-Drama en/of Dans. Voor volwassenen die al eerder Muziek of Woordkunst-Drama beoefenden, tekenen we een nieuw lessentraject uit.

SPELEN VOOR PUBLIEK

Dit is een school voor podiumkunsten. Daarom stimuleren we de leerlingen tijdens hun creatief proces om op te treden. We begeleiden hen tijdens toonmomenten en korte presentaties binnen en buiten de schoolmuren.

Lees meer over de geboden podiumkansen:

  • op deze site in de rubrieken ‘Muziek’, ‘Woordkunst-drama’ en ‘Dans’, onder de titel ‘Toonmomenten’;
  • in onze nieuwsbrief TamTam
  • op onze Facebookpagina.

EXTERNE PARTNERS

De academie werkt geregeld samen met G.C. De Woeker, de 24 uren van Oudenaarde vzw, de jeugddienst, de bibliotheek, verenigingen, Vlamo en provinciale muziektornooien.

ONDERWIJSONTWIKKELING

Het academieteam schoolt zich bij en volgt en integreert zo pedagogisch-didactische en technische (bv. ICT) onderwijsvernieuwingen. Deze zijn een inspiratiebron en stimuleren om de onderwijsvisie verder te ontwikkelen.