Eduart VZW

Doelgroep

EduART richt zich tot elk publiek dat openstaat voor kunsteducatie. De jeugd van het basis- en secundair onderwijs en de kinderen van het kleuteronderwijs krijgen de grootste aandacht. Bovendien richt de vzw zich tot de leerlingen van het Deeltijds Kunstonderwijs en tot individuen of groepen -ongeacht hun leeftijd en achtergrond- die belangstelling hebben voor kunst-educatieve activiteiten.

 

Doel

EduART wil het publiek stimuleren tot kunstbeleving en in aanraking brengen met waardevolle kunst die in de populaire en commerciële media weinig aan bod komt.

De vereniging neemt initiatieven waarbij het publiek amateur- en professionele kunstenaars kunnen ontmoeten tijdens uiteenlopende activiteiten. Niet enkel kunstenaars van de eigen of ermee vertrouwde discipline(s) komen in aanmerking. Kennismaken en/of samenwerken en -spelen met specialisten van andere kunstvormen worden aangemoedigd. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen traditie en vernieuwing (klassiek-actueel). Zo draagt EduART bij tot de verruiming van de leefwereld van elk individu.

EduART werkt eveneens mee aan het artistiek pedagogisch project van de academie, waar een brede persoonlijkheidsontwikkeling aansturen een belangrijke doelstelling is. De ontplooiing van persoon-, sociaal en artistiek gerichte vaardigheden krijgen ruime aandacht. ‘Genieten van’ en ‘plezier beleven aan’ staan hierbij steeds centraal. Concreet betekent dit o.a.:

 • Het plezier en het genieten van het communiceren via kunst aanwakkeren. Om te communiceren is waarnemen noodzakelijk. Vaardigheden als kunnen luisteren, kijken, aanvoelen en meevoelen worden aangescherpt.

 • De sensibiliteit vergroten. Sensibiliteit is het vermogen om te kunnen voelen en op je eigen gevoel af te kunnen gaan. Het wordt ontwikkeld tijdens de omgang met anderen en met dingen. Met anderen van gedachten wisselen over kunst en hoe die aansluit bij de eigen belevingswereld en die van anderen biedt kansen om de eigen emoties te ontdekken en te leren kanaliseren.

 • Het plezier en het genieten van het zelf spelen en performen, de vreugde van het zichzelf expressief uiten -al dan niet voor een publiek- laten ervaren.

 • Het gevoel voor esthetiek en artisticiteit aanwakkeren.

 • Met een open blik en met plezier op ontdekkingstocht (o.a. onderzoeken en experimenteren) gaan in de wereld van de kunsten.

Activiteiten

EduART organiseert activiteiten en projecten:

 • die gericht zijn op de podiumkunsten (muziek, woordkunst, theater, dans). Kunstvormen die buiten de podiumkunsten vallen (beeldende kunst, zoals schilderkunst, fotografie, installaties, film ; compositie ; literaire creatie), komen eveneens in aanmerking indien ze de inhoud van de betreffende podiumkunst versterken of aanvullen.  

 • waar ‘creëren’ en ‘beschouwen’ elkaar zoveel mogelijk aanvullen:
 1. creëren: actief en (re)productief participeren tijdens o.a. workshops, (muzische) ateliers, initiatielessen, cursussen, creadagen, kampen en meespeelvoorstellingen.
 2. beschouwen: receptief en reflectief participeren tijdens o.a. concerten (bv school-, klas-, huis-, zaal-, kerkconcerten), voorstellingen, toonmomenten, performances, presentaties, lezingen en nabesprekingen tijdens bv een cultuurcafé. 
 • die (podium)kansen bieden aan talentvolle jonge kunstenaars, jonge leerling-kunstenaars en jonge leraar-kunstenaars. 

 • die kunnen plaatsvinden in schooltijd en in vrije tijd.

In het vooruitzicht